Poenostavljena prisilna poravnava

Poenostavljena prisilna poravnava načeloma ne pozna popravnega izpita. V primeru neuspelega postopka pred sodiščem in upniki, boste naslednjo priložnost dobili šele čez 2 leti. To pa je nemalokrat prepozno… Poiščite strokovno pomoč!

Naši izkušeni strokovnjaki s finančnega in pravnega področja vam bodo vso potrebno dokumentacijo pripravili kakovostno ter v celoti skladno z merili ZFPPIPP. Pa to še ni vse… Na podlagi izkušenj bomo poskrbeli, da bo vaša poenostavljena prisilna poravnava potekala skladno z zahtevami zakonodaje in pristojnega sodišča, pomagali bomo pridobiti in urediti potrebne podatke vašega računovodstva, pripraviti usklajene sezname prednostnih ter ostalih terjatev, izjave / pogodbe z vašimi upniki ter reševati morebitne dodatne zahteve sodišča in upnikov. Seveda pa vam bomo tudi svetovali pri izvrševanju vseh potrebnih korakov, da bo vaša »prisilka« resnično uspela. Zahtevajte ponudbo, ker se vam resnično splača!

CLIPART_OF_Agreement

Ne pozabite, da mora predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave med drugim vsebovati: identifikacijske podatke dolžnika in zahtevek sodišču za začetek postopka PPP nad dolžnikom. Svojemu predlogu pa morate kot dolžnik še predložiti:

  • Poročilo o finančnem poslovanju dolžnika, ki mora zajeti računovodske izkaze, seznam upnikov in terjatev ter prikaz poprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja (po 1. in 2. odstavku 142. člena ZFPPIPP).
  • Načrt finančnega prestrukturiranja, pomemben strateški poslovni načrt, ki mora vsebovati vse bistvene elemente prestrukturiranja, s katerimi dokazujemo svojo pripravljenost in utemeljeno namero sanacije poslovanja.
  • Izjavo v obliki notarskega zapisa, ki potrjuje, da je zgornje poročilo resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslovanje.

Ne izgubljajte časa! Naj bo vaša poenostavljena prisilna poravnava uspešna.

Pokličite nas za brezplačen nasvet in neobvezujočo ponudbo: 031.702.500