Celovita prenova poslovanja

S celovito prenovo poslovanja poskrbimo za optimizacijo poslovnih procesov oz. poslovanja v celoti, kakor tudi ekonomiko poslovnih stroškov in celovito informatizacijo poslovanja.

Na podlagi bogatih izkušenj, v tovrstnih projektih navadno govorimo o štirih vidikih prenove, ki jo izvedemo:

  • Okrepitev strateškega menedžmenta (priprava Strateškega razvojnega programa za naslednjih pet let).
  • Prenova oz. izboljšanje procesnega menedžmenta preko temeljite prenove in optimizacije vseh poslovnih procesov ter izboljšanja informatizacije.
  • Uvedba ali izboljšanje projektnega menedžmenta s pripravo strateških ali letnih prioritetnih projektov preko enotne metodologije vodenja projektov.
  • Uvedbe ali izboljšave sistemov vodenja ISO (9001 – sistem vodenja kakovosti, 14001 – sistem vodenja varovanja okolja, 18001 – sistem varovanja zdravja in varnosti zaposlenih).

Od začetka do zaključka…

  • Začnemo s predhodnim pregledom ter analizo obstoječega stanja – Gap Analysis,
  • Izvedemo temeljit posnetek stanja posameznih procesov oz. poslovnih funkcij (stanje AS IS),
  • Izpeljemo projekt prenove in implementacije z organizacijo delavnic (skupne, posamezno po procesih…) s pripravo predlogov sprememb procesov (stanje TO BE) do potrditve posameznih sprememb ter zagona,
  • Uvedemo merljivost rezultatov in ukrepanje s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov (BSC – Balanced Scorecard od Kaplan & Norton),
  • Poskrbimo za celovito prenovo sistema vodenja,
  • Zagotovimo „dihanje“ sistema ter bdimo nad uvedenimi spremembami…

Pred prvim korakom pa poskrbimo, da vas docela informiramo z možnostmi in pričakovanji po izvedbi projekta.

Zahtevajte več informacij!