Davčna blagajna? Ne nasedajte trgovcem, morda je ne potrebujete!

Zadnje čase smo bolj ali manj vsi podjetniki tarča različnih ponudnikov »univerzalnih rešitev« za predpisano davčno blagajno. Seveda nikakor ne dvomimo o verodostojnosti in kakovosti posameznih programskih rešitev, gre le za dejstvo, da nas marsikdo zavaja s trditvijo o nujnosti le-teh.

Takšna trditev kakopak velja predvsem v primeru, ko poslujemo s fizičnimi osebami in izdajamo večje število gotovinskih računov. Kot ste prav gotovo obveščeni s strani vašega računovodstva: za vse, ki izdajate le manjše število gotovinskih računov, velja prehodno obdobje do 31.12.2017. Po 01.01.2018 pa bo uporaba davčne blagajne obvezna za vse.

Poleg knjige vezanih računov, ki ste jo v tem primeru dolžni uporabljati, je FURS na svoji spletni strani pripravila program »Mini blagajna«, s katerim bomo lahko zavezanci brezplačno izdajali oziroma davčno potrdili račune tudi po poteku prehodnega obdobja. Program je namenjen vsem tistim, ki izdamo manjše število gotovinskih računov ali pa s fizičnimi osebami sploh ne poslujemo. V prehodnem obdobju bomo preko mini blagajne v potrjevanje pošiljali podatke računov, izdanih iz vezane knjige računov. Potrditi jih bomo morali v roku 10 dni od izdaje posameznega računa.

Po preteku prehodnega obdobja bo uporaba davčnih blagajn obvezna za vse, bodisi direktno preko mini blagajne ali preko ustrezne programske rešitve.

Mimogrede, ali veste, da vsi zavezanci moramo:

 1. Pridobiti posebno davčno digitalno potrdilo, namenjeno davčnemu potrjevanju računov, ki ga izda FURS (kot pooblaščena oseba smo ga oziroma ga bomo za vas pridobili v naslednjih dneh);
 2. Popisati poslovne prostore (nepremične in premične), ker jih moramo pred prvo izdajo gotovinskega računa javiti na FURS;
 3. Pripraviti interni akt o poslovanju z davčno blagajno;
 4. Namestiti v poslovnem prostoru (nepremičnem ali premičnem) obvestilo o obvezni izstavitvi računa kupcu in obveznosti kupca, da vzame račun;
 5. Urediti ustrezno vzdrževalno pogodbo z dobaviteljem programske opreme.

O vsem tem in še več vam bomo rade volje svetovali pri nas. Mimogrede: ste morda že razmišljali, da bi z novim letom zamenjali računovodstvo? Nudimo vam rešitev, s katero boste nedvomno dosti prihranili in pridobili… Pokličite za informacije, se splača: 031.702.500!

Poenostavljena prisilna poravnava: nova priložnost?

Po debelih dveh letih, od kar se je z novo različico zakona ZFPPIPP ponudila možnost, da tudi manjša podjetja in samostojni podjetniki izvedejo prisilno poravnavo ter tako poskušajo rešiti svoje podjetje, se na to temo še vedno pojavlja obilica odprtih vprašanj. Predvsem pri tistih, katerim je ta zakonska možnost konec koncev namenjena. Vas zanima, če ste med njimi tudi vi?

Kaj sploh je postopek poenostavljene prisilne poravnave in komu je namenjen?

Najprej je treba vedeti, da je postopek namenjen le malim in mikro podjetjem ter samostojnim podjetnikom (po klasifikaciji drugega odstavka 55. člena ZGD-1), vsekakor pa precej enostavnejši in cenejši od klasične prisilne poravnave. Že samo ime pove, da gre za poravnavo obveznosti med dolžnikom, npr. vami ter vašimi upniki. Postopek poenostavljene prisilne poravnave (v nadaljevanju: PPP) je torej povsem nekaj drugega, kot pa je to stečaj. Stečaj za razliko od PPP vsekakor prinese končanje opravljanja ter zaprtje vaše dejavnosti oz. podjetja, kakor tudi določene druge, ne najbolj »prijetne« izkušnje.

Kakopak je funkcija oz. pomen PPP povsem drugačen. Gre za novo priložnost, ki se vašemu podjetju ponuja v smislu finančnih razbremenitev in nadaljevanja poslovanja. Postopek prisilne poravnave namreč zajema finančno prestrukturiranje, ki vam omogoča ponovno vzpostaviti plačilno sposobnost podjetja in neovirano nadaljevati poslovanje, kar bi bilo sicer nemogoče.

Kakšna je razlika med klasično in poenostavljeno prisilno poravnavo?

Kar morate v osnovi vedeti glede osnovnih razlik je, da je klasična »prisilka« vsekakor dosti kompleksnejša, s tem dražja in obvezno terja imenovanje pooblaščenega upravitelja, upnikom pa hkrati nalaga, da sami prijavijo svoje terjatve. V primeru PPP gre seveda za dosti cenejši, poenostavljeni postopek, brez uvedbe upravitelja ter komplikacij upnikov s prijavo terjatev. Vsekakor govorimo o prijaznejši, predvsem pa enostavnejši rešitvi.

__tfmf_ggijir55zarkz245yt2tae55_065d464d-cc0e-4e2e-b324-47ea13391779_0___selected

Kaj lahko podjetje / podjetnik pridobi s postopkom PPP?

Kot že rečeno, je namen postopka predvsem ustvariti »normalne« finančne pogoje in plačilno sposobnost podjetja, primerno za nadaljnje poslovanje. Gre nekako za »win – win« situacijo, ki bi naj tako podjetju, kot njegovim dobaviteljem ter kupcem v bodoče zagotavljala nemoteno poslovanje, neobremenjeno z dolgovi iz preteklosti. Nedvomno gre za dober instrument, namenjen predvsem podjetjem, ki izkazujejo tržni potencial, objektivno primeren za nadaljnje poslovanje. Če tega ni, je seveda vsekakor bolje razmišljati o stečaju in likvidaciji, kakor pa podaljševati agonijo sebi in svojim poslovnim partnerjem…

Kdaj nastanejo pogoji za PPP in kdo lahko predlaga postopek?

Najpomembnejši izraz, povezan s prisilno poravnavo je »insolventnost«. Gre seveda za plačilno nesposobnost podjetja, največkrat podkrepljeno s starimi dolgovi ter plačilnimi težavami, ki lahko še tako perspektivno podjetje ali podjetnika, bržkone spravijo na kolena. Predlog za uvedbo postopka PPP je torej v prvi vrsti neizpodbitno pogojen z dokazljivo »kronično« insolventnostjo podjetja, ki onemogoča nadaljnje poslovanje.

Če ste torej insolventno, malo ali mikro podjetje in povprečno število vaših delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od letne prodaje niso preskočili 8mio EUR, vrednost aktive pa ne presega 4,4mio EUR, v osnovi že izpolnjujete osnovni kriterij za postopek PPP. Pomembno je seveda, da kot podjetje / podjetnik niste v stečaju ali pa ste v postopku prisilne poravnave že bili in od takrat ni preteklo več kot 2 leti od prejetja sklepa sodišča o ustavitvi postopka oz. 3 leta od izpolnitve obveznosti prejšnje prisilne poravnave.

Kdo? Začetek postopka PPP lahko v tovrstnem primeru pristojnemu sodišču predlaga kar vaše podjetje kot dolžnik ali pa zakoniti zastopnik, podjetnik oz. osebno odgovorni družbenik.

Kaj mora vsebovati predlog za uvedbo postopka PPP?

Kljub temu, da je postopek enostavnejši od postopka klasične prisilke, vsekakor morate potrebno dokumentacijo pripraviti kakovostno in skladno z merili ZFPPIPP, kar zahteva dobršno mero znanja ter izkušenj ali pa strokovno pomoč zunanjega svetovalca. Tako mora predlog za začetek postopka PPP med drugim vsebovati:

 • identifikacijske podatke dolžnika in
 • zahtevek sodišču za začetek postopka PPP nad dolžnikom.

Svojemu predlogu mora dolžnik še predložiti:

 • Poročilo o finančnem poslovanju dolžnika, ki mora zajeti računovodske izkaze, seznam upnikov in terjatev ter prikaz poprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja (po 1. in 2. odstavku 142. člena ZFPPIPP).
 • Načrt finančnega prestrukturiranja;
 • Izjavo v obliki notarskega zapisa, ki potrjuje, da je zgornje poročilo resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslovanje.

Ob vložitvi mora predlagatelj PPP po določilu sodišča založiti začetni predujem.

Trajanje postopka, dolžnosti in možnosti delovanja podjetja med postopkom?

Začetek postopka PPP potrdi sodišče z objavo sklepa. Sledi notarsko overjeni posodobljeni seznam terjatev, ki ga mora dolžnik predložiti sodišču v roku 30 dni po objavi sklepa. Na podlagi tega lahko o PPP odločajo vsi upniki, ki ste jih kot dolžnik navedli v seznamu, seveda glede na višino njihovih terjatev. Glasovanje upnika za sprejetje PPP poteka tako, da z dolžnikom sklene primerno pogodbo ali mu izda pisno soglasje v obliki izjave za sprejetje pogojev PPP. Ta se smatra za sprejeto, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni znesek terjatev predstavlja vsaj 60% vseh prijavljenih terjatev dolžnika, oz. za sprejetje glasuje več kot polovica vseh upnikov.

Kot dolžnik ste v roku 4 mesece po objavi navedenega sklepa, na pristojnem sodišču dolžni vložiti zahtevo za potrditev PPP. Tej zahtevi je nujno priložiti odpravke notarskih zapisov pogodb/izjav o soglasju za sprejetje PPP.

Ob upoštevanju predvidenih rokov, predložitvi potrebne dokumentacije ter doseganju zahtevane večine pozitivnih glasov, je sodišče dolžno izdati sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave. Med samim trajanjem postopka, kakor kasneje, je potrebno docela transparentno poslovanje podjetja, ki zajema dosledno upoštevanje finančno – plačilne discipline, kakor tudi ostalih elementov finančnega in davčnega poslovanja. Vsako odstopanje (beri: neupoštevanje pogojev, zamuda s plačili, ipd.), je osnova za pritožbo kateregakoli upnika. Ta pa se mimogrede kaznuje z ustavitvijo postopka oz. razveljavitvijo sklepa in »na svidenje« čez 2 leti (v kolikor seveda ne boste že nekoliko prej pristali v stečaju…).

Kaj pa sploh je bistvo PPP?

Bistvo uspešne PPP je, da s predvideno večino upnikov dosežete poravnavo oz. dogovor, s katerim sprejmejo vaš predlagani model poplačila zapadlih terjatev. Govorimo o časovni razporeditvi odplačila terjatev (obročno odplačilo v naslednjih nekaj letih), kot tudi o primernem zmanjšanju terjatev za npr. 50 in več odstotkov, kar bo za vaše podjetje še sprejemljiva opcija za nadaljnje poslovanje.

Če morda potrebujete pomoč…?

Kakorkoli že, je postopek PPP potrebno dokaj skrbno pripraviti in hkrati poskrbeti še za pravilno razumevanje posameznih zahtev zakonodaje, sodišča in upnikov ter hkrati pravočasno izpolniti vse zahteve. Naše izkušnje so pokazale, da je strokovna pomoč v vseh fazah PPP, še kako pomembna. Kakovosten načrt finančnega prestrukturiranje, natančno poročilo o finančnem stanju ter skrbno izvajanje postopka, so ključni elementi, ki še kako zagotavljajo, da bo vaš postopek uspešno pripeljan do konca. To zagotovo lahko potrdijo tudi naši poslovni partnerji, ki smo jim v postopkih PPP uspešno pomagali.

Vas zanima kaj več? Z veseljem smo vam na voljo za dodatna vprašanja: info@dap-ing.eu ali 031.702.500.

Inbound in Google

To ni le zgodba o Googlu…

Sicer malodane nikogar več ne zanima odločitev Googla, da bo spletne strani, ki niso posebej prilagojene za ogled na mobilnih napravah (pametni telefoni, tablice…), v svojem iskalniku označil za manj pomembne, pa vendar… Kljub vsemu je kar malce zaskrbljujoče, kakšno zgodbo si bodo za svoje iskalne pajke pri Googlu izmislili v bodoče.

No kakorkoli že, če spletna stran vašega podjetja spada med “neprilagojene za mobilce”, se bo ta zdaj pač znašla med prikazanimi rezultati iskanja na zadnjih mestih, kar seveda v bodoče ne bo najlepše za vaš poslovni ugled pa tudi če spletne predstavitve ne jemljete kot pomemben del marketinško – prodajnega segmenta v vašem podjetju (na naslednji bližnjici lahko brezplačno preverite ali je vaša spletna stran podprta za mobilne naprave: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ).

Zakaj pa je Google sploh sprejel to odločitev? Seveda, kot to že ptički čivkajo, gre le za velik porast surferjev na mobilnih napravah, ki ogrožajo Google, da bi v primeru svoje neprilagojenosti mobilcem, tovrstne uporabnike ravnodušno prepustil tokrat bolj prilagodljivim socialnim medijem. Pa se tudi vi kdaj bojite, da ste za jutrišnje kupce premalo prilagodljivi? O tem lahko več izveste tudi tukaj.

Navedeni ukrep Googla je seveda le ena od posebnosti njegove komplicirane iskalne matrike, ki spletne strani sortira po svoji logiki pomembnosti, glede na iskalno geslo (besedo ali besedno zvezo) ter jih razvršča v vrstnem redu od pomembnejše (uglednejše) proti manj pomembnim in nepomembnim, do katerih pa se uporabniki ob iskanju niti ne potrudimo prebiti. Le kdo bi tratil čas? Zaupamo torej presoji Googla, ki za nas sortira iskalne zadetke… Parametri, za katere Google meni, da so pri tem pomembni, vključujejo različne vidike in sicer od tehničnih (med katere spada opisani ukrep) do vsebinskih, in družbenih, ki so pri tem še dosti bolj pomembni. Če so tehnične rešitve navadno bolj v domeni programerjev oz. kreatorjev spletnih strani, sta predvsem vsebina in družbeno – socialni vidik navadno stvar lastnika strani, čeravno ta največkrat nima pretiranega občutka, kaj je za sofisticirano Googlovo matriko na njegovi spletni strani resnično pomembno. Se torej trudimo okrog svojih spletnih strani brez kakršnega koli pametnega končnega učinka? Na žalost je temu največkrat res tako.

Verjetno ste že slišali za SEO optimizacijo. Kaj pa za Inbound ali pa Content marketing? In kaj ima to skupnega z googlanjem? Zelo veliko. Časi klasičnega marketinga in okorelih prodajnih metod so očitno malce mimo. Zmagovalec je predvsem tisti, ki zna prepričati človeka… (poglejte si Ivov resnični primer), ne številke, primera, potencialnega kupca… Pomembna je vsebina…, mnogo dobre vsebine…, na pravem mestu, ob pravem času. Pomembno je biti izviren. Vas zanima kako bi to bilo v vašem primeru? Pokličite!

7 RAZLOGOV ZA PODJETNIŠKI SERVIS

Ste se kdaj vprašali, ali vam vaš računovodski servis nudi storitev, ki jo resnično potrebujete ali pa gre le za izpolnjevanje zahtev, ki vam jih nalaga državna birokracija? Verjemite, da tako razmišlja marsikateri podjetnik, saj je funkcija klasičnih računovodskih servisov resnično podrejena zastarelemu načinu dela.

Toda vi potrebujete več! Razmere na trgu so neizprosne in od vas zahtevajo temeljito podporo odločanju in še marsikaj… DAP Podjetniški servis vam tako nudi celoten sklop storitev, nujno potrebnih za podporo učinkovitemu poslovanju:

1.  Računovodski servis s storitvijo „v oblaku“ za d.o.o., s.p., zavode…
2.  Pridobivanje nepovratnih sredstev na EU razpisih
3.  Davčno svetovanje in optimizacija financ
4.  Svetovanje in pomoč pri davčnih olajšavah
5.  Pomoč pri marketingu in prodaji
6.  Internacionalizacija poslovanja kjerkoli v svetu
7.  Poslovni načrti, finančne in marketing projekcije…

Posvetite se vodenju podjetja, ostalo prepustite nam… in to resnično poceni, že od 40,00€ mesečno! Pokličite za dodatne ugodnosti in posebne popuste! 

ZAHTEVAJTE DODATNE INFORMACIJE: 031.702.500 ALI INFO@DAP-ING.EU ALI SE NAROČITE NA BREZPLAČNE DAP NOVIČKE O RAZPOLOŽLJIVIH SUBVENCIJAH, POMEMBNIH ZAKONSKIH SPREMEMBAH IPD.

Accounting Box - DAP

Za res celovito koriščenje možnosti, ki jih ponuja naše računovodstvo “v oblaku” pa priporočamo uporabo spletne aplikacije ACCOUNTING BOX (kliknite za predstavitveni video). Resnično enostavna uporaba programa v vsakdanjem, enostavnem jeziku, s pomočjo virtualne asistentke Zdenke, vam bo omogočila okusiti vse prednosti sodobnega poslovanja, ki vam nedvomno prinašajo večjo učinkovitost, racionalizacijo in boljšo organiziranost. Različni paketi vam nudijo različne možnosti vsebin, skladno z vašimi potrebami. Med drugim vam je na voljo:

 • Hitra izdelava in izstavitev računov z vsemi potrebnimi evidencami
 • Enostaven pregled prometa po kupcih in dobaviteljih
 • Pregled odprtih postavk, analiz poslovanja, bilanc in ostalih evidenc
 • Elektronsko plačevanje in prejemanje vseh računov
 • Brezpapirno poslovanje: e-dostava vseh dokumentov, e-hramba in e-arhiv…
 • e-Račun (zakonsko obvezen za poslovanje z javnimi institucijami – proračunskimi uporabniki)

Nudimo vam 1 mesec brezplačnega testiranja programa in posebej ugodno ceno najema za naše pogodbene partnerje, ki smo si jo zaradi sodelovanja pri razvoju programa, izjemoma priborili:

Za prvo leto uporabe paketa Accounting Box – Standard nudimo poseben popust (POKLIČITE NAS: 031.702.500)

+ 7% dodatnega popusta ob plačilu polletne naročnine v enkratnem znesku ali

+ 14% dodatnega popusta ob plačilu letne naročnine v enkratnem znesku!

NE POZABITE ZAHTEVATI DODATNIH INFORMACIJ: info@dap-ing.eu

iCAN-Global Slovenija

So svetovni trgi tudi za vas postali nuja? Kako tja? V veliko veselje nam je objaviti, da smo pred kratkim sklenili sodelovanje z renomirano, globalno neprofitno organizacijo iCAN-Global. Gre za strateško sodelovanje, namenjeno zagotavljanju boljšega razvojnega okolja našim podjetnikom in tistim, ki to šele planirajo postati. Gospodarska kriza v širši regiji je nedvomno razlog za iskanje globalnih povezav, ki bodo našim podjetnikom zagotavljale boljše pogoje plasiranja idej, in izdelkov. iCAN-Global svojim partnerjem nudi splet storitev nekakšnega globalnega, spletnega podjetniškega inkubatorja, ki članom prinaša obilo konkretnih informacij ter povsem individualno pomoč na svetovnih trgih.

iCAN-Global je vsekakor dobra pridobitev za naše podjetnike, ki jim lahko ponudimo učinkovito pomoč pri internacionalizaviji poslovanja na katerem koli globalnih trgov, vključujoč možnosti skupnih vlaganj, razvoja ter marketinškega sklopa. Pozivamo vas torej, da nas kontaktirate glede možnosti za vaš nastop na tujih trgih. Prvi informativni sklop svetovanja, vključno z navedbo možnosti, vam v sklopu iCAN-Global nudimo brezplačno ❄.

DAPcall